Potpuno Tvoj (Completely Yours)

Bezbroj puta sam krenuo bez Tebe, siguran da sve mogu sam,
Stvarao sam velike planove za sebe, nimalo ponizan.

Nikada nije mi palo na pamet da Ti zahvalim
Za svaki dar kojim Tebi mogu služiti, Tebe slaviti!

Bridge:
Ne mogu shvatiti beskraj Tvoje milosti što na me’ se izlijeva
I nepobjedivu ljubav, što je željna me spasiti!

Refren:
Sada vidim Te, gdje zoveš me sav u svijetlosti o, moj Isuse
Pružaš mi priliku da sve ispravim i rane povijem što sam Ti nanio.
Ja Ti vjerujem, sav se Tebi predajem!

Ti si Kralj, Otkupitelj, cijelog svijeta Spasitelj,
Ti si Brat i Prijatelj, od grijeha Osloboditelj

Refren:
Sada vidim Te, gdje zoveš me sav u svijetlosti o, moj Isuse
Pružaš mi priliku da sve ispravim i rane povijem što sam Ti nanio.
Ja Ti vjerujem, sav se Tebi predajem!